Beleidsadviseur Beschermd Wonen

Korte beschrijving speelveld Je komt te werken bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, team Meedoen naar Vermogen. Het team houdt zich bezig met zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze opdracht betreft regionale inzet op projecten Beschermd Wonen en lokale inzet op het thema Mentale Gezondheid in het kader van het Integraal Zorgakkoord...
freelance.nl
11-06-2024 09:33