Beleidsadviseur Wmo

Voor een gemeente in Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een beleidsadviseur Wmo. De gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Onder deze noemers vindt de vernieuwing plaats op het brede terrein van het sociaal domein, met oog voor de transformatie in de jeugdhulp en ondersteuning, en de belangrijke rol die preventie en basisvoorzieningen hierin hebben...
freelance.nl
31-01-2024 08:15