Projectmanager medische IV

De werkzaamheden bestaan uit: • Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document - PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken. • Het initiëren van een projectorganisatie • Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij nauwlettend sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden...
freelance.nl
11-09-2023 18:31