Projectleider ontwikkelagenda Jeugdbescherming

De regio's Twente en IJsselland (totaal 25 gemeenten) werken in het gedwongen kader samen met de 3 gecertificeerde instellingen (GI) Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Stichting en Leger des Heils JBJR. Andere betrokken partijen zijn de Raad voor de Kinderbescherming en de Veilig Thuis organisaties...
freelance.nl
01-03-2023 09:43