Medewerker Sociaal Juridische Dienstverlening

Het team Sociaal Ondersteunend bestaat uit circa 45 medewerkers en heeft voor het sociaal domein de volgende taken: * het voeren van de cliëntenadministratie voor jeugdhulp (Jeugdwet), maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk & inkomen (Participatiewet); * toezicht en handhaving; * verhaal en terugvordering; * bezwaar en beroep; * kwaliteitszorg en business control; * financieel beleid en de financiële administratie...
freelance.nl
24-01-2023 13:22