Projectmanagement ondersteuner Team IV-Vaccinaties

De eindklant heeft als doel het uitvoeren van maatregelen op landelijk niveau ter bestrijding van COVID-19, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De LCCB ondersteunt, in samenwerking met GGD GHOR NL (de landelijke vereniging van de 25 regionale GGD-en en GHORbureaus), de regionale GGD'en in de opgave om COVID-19 beheersbaar te houden, door besmettingen snel te detecteren en waar nodig direct passende maatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen...
freelance.nl
10-11-2022 13:09