Projectleider Medicatie voor het programma Medicatieoverdracht (MO)

De projectleider Medicatie van het programma Medicatieoverdracht leidt het proces en bewaakt de voortgang van de activiteiten binnen de pijler Medicatie en heeft als doel het aansturen van de implementatie van de herziene richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten (zorgdeel en digitale overdracht) voor de pijler Medicatie...
freelance.nl
13-09-2022 09:48