Helpende medicatie Zorg Welzijn 2, Bleskensgraaf ca