Leerplichtambtenaar

(Sluitingsdatum: 09-08-2022 om 09:00uur) Als Leerplichtambtenaar houdt toezicht vanuit curatief oogpunt (het toezicht- en handhavingsaspect) en vanuit preventief oogpunt (zorgaspect), zodat een bijdrage geleverd wordt aan de voorbereiding van jongeren op het functioneren in de maatschappij.  Bedrijfsomschrijving Wij bemiddelen voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid...
freelance.nl
28-07-2022 13:21