Justitieel verpleegkundige PPC / Tribunalen - Ministerie van Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen - Den Haag