Manager afdeling Medische Techniek - Abilitec - Dordrecht