Medisch secretaresse, Tolbrug Specialistische Revalidatie - Jeroen Bosch Ziekenhuis - Den Bosch