Locatie Ondersteuner (weekendkracht) Violenhof 5-6 - Daelzicht - Heel