Geneeskundestudent | Schouder aan schouder - Amsterdam UMC - Amsterdam