Sociaalpsychiatrisch Verpleegkundige voor Beschermd wonen en een Nachtopvang - Leger des Heils - Rotterdam