Autisme Coach

Voor een organisatie in de regio Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Autisme Coach. Wij zoeken een persoon met niet alleen veel affiniteit maar ook veel ervaring met de doelgroep autisme. Dit kan gepaard gaan met een rol als jobcoach, waarin je de begeleiding van de cliënt doortrekt naar de werkvloer. Een Autisme Coach houdt zich bezig met het coachen van (jong)volwassenen met autisme en/of psychische problematiek binnen het vlak wonen, werken, maar eigenlijk op alle leefgebieden. Er wordt gestreefd naar zelfstandigheid, rust in de thuissituatie, het verkrijgen en behouden van werk. Ervaring in het versterken van persoonlijke vaardigheden en vergroten van zelfstandigheid bij mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is essentieel, naast een kordate en alerte houding; "dingen aan zien komen". De Autisme Coach is verantwoordelijk voor: Begeleiding in het dagelijks leven van de cliënt; Zelfredzaamheid van de cliënt bevorderen; Leer- en werkdoelen samen met de cliënt opstellen; Persoonlijke trajectbegeleiding met de cliënt.
matchpartner zorg
27-10-2020 16:08