Basisarts Forensische Zorg

Deze vacature is voor een Basisarts Forensische Zorg, die zich gaat bezighouden met cliënten met meervoudige problematiek. Deze problematiek speelt vaak op verschillende gebieden tegelijk: psychiatrie, verslaving, criminaliteit, persoonlijkheidsstoornissen, antisociaal gedrag.   Wij zijn op zoek naar een enthousiaste basisarts, dit kan ook een starter zijn die ervaring op wil doen. De Basisarts Forensische Zorg is verantwoordelijk voor het behandelen en begeleiden van een complexe doelgroep in een juridisch kader naast: Het coördineren van de behandeling en begeleiding; De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers; Het vanuit een medisch referentiekader vertalen van ‘practice and evidence based’-richtlijnen naar de individuele patiënt in diens context. Er is een multidisciplinair samengesteld team, waarin diverse functies (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, spv) vertegenwoordigd zijn.
matchpartner zorg
25-10-2020 22:56