Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige met echospecialisatie - MMC - Veldhoven