Geregistreerde specialist ouderengeneeskunde GRZ - Stichting Zorggroep Florence - Den Haag