Lid raad van toezicht - Ziekenhuis Gelderse Vallei