Beleidsadviseur medezeggenschap – aandachtsgebied OR - Flevoziekenhuis - Almere