Interim manager / Bedrijfsarts

Voor een landelijk werkende, gespecialiseerde organisatie op het gebied van verzuim en re-integratie zijn wij op zoek naar een ervaren bedrijfsarts met senioriteit, overzicht en een eigen visie op het vakgebied, voor overstijgende taken. De afgelopen jaren is er in de arbodienstverlening een accentverschuiving geweest naar de eerst betrokkenen. Werkgever en werknemer zijn primair verantwoordelijk om langdurige uitval door ziekte te voorkomen. Inzet van professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, de expertise van onze opdrachtgevers, is onontbeerlijk om deze belanghebbenden te begeleiden in het terugdringen van verzuim. Behalve vakmatigheid zijn daarbij gedegen kennis van de verzuimbranche, communicatieve vaardigheden en mensenkennis belangrijk. De Senior Bedrijfsarts die wij zoeken is als geen ander in staat de specifieke vraagstukken die spelen bij een (potentiele) opdrachtgever in kaart te brengen en te analyseren. En dit vervolgens te vertalen in strategische en veranderkundige adviezen aangaande arbeidsomstandigheden. Verder is de Senior Bedrijfsarts verantwoordelijk voor: De kwalitatieve borging van de dienstverlening; Netwerkcontacten en relatiebeheer (met bedrijfsartsen, werkgevers, huisartsen); Commerciële borging van de dienstverlening, sales en acquisitie.
matchpartner zorg
03-03-2020 15:00