Woonbegeleider Statushouders

Voor een stichting in Den Haag zijn wij op zoek naar een woonbegeleider Statushouders voor 20-32 uur per week. Onze opdrachtgever is op zoek naar een medewerker die wordt ingezet om statushouders te helpen om beter te participeren in de samenleving. Je cliënten verblijven binnen een woonlocatie, met het doel zelfstandig te wonen en te integreren in de samenleving.  Je taken zijn: Het voeren van gesprekken en doorvragen teneinde de situatie individueel in kaart te brengen; Het geven groepsgerichte training omtrent inburgering; Het concretiseren, begeleiden en monitoren van het trajectplan; Je treedt op als regisseur van het project, je schakelt andere partijen in als zij een rol kunnen spelen in de trajecten; Je bent contactpersoon voor bewoners, buurtbewoners, vrijwilligers; Je werkt nauw samen met gespecialiseerde organisaties als Vluchtelingenwerk, zorginstellingen, de gemeente; Het verzorgen van de noodzakelijke rapportages, en het verwerken van de gegevens in Suite.
matchpartner zorg
27-02-2020 16:01