Medisch maatschappelijk werker - Groene Hart Ziekenhuis - Gouda