Promovendus/Arts-onderzoeker Behandeling van COPD exacerbaties