Arts-assistent interne geneeskune - Reinier de Graaf - Delft