Promovendus/Arts-onderzoeker nieuwe bronchoscopische interventies – COPD