Beleidsmedewerker jeugdbescherming

(Sluitingsdatum: 06-02-2020 om 08:00 uur) snelle en doeltreffende advisering aan onze ambtelijke en politieke top over beleidsontwikkelingen binnen de afdeling Jeugd op het terrein van jeugdbescherming, waarbij een afgewogen advies tot stand komt door beleidsvraagstukken.  Bedrijfsomschrijving U krijgt van ons altijd een terugkoppeling...
freelance.nl
24-01-2020 14:55