(Aankomend) Systeemtherapeut Jeugd & Gezin LVB

Voor een middelgrote instelling in de regio Twente zijn wij op zoek naar een (aankomend) systeemtherapeut die aan de slag wil met jeugdigen, jongvolwassenen, volwassenen en eventueel ouderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De professional die wij zoeken behandelt en begeleidt cliënten met complexe problematiek, alsmede hun naasten. Je voert als therapeut systeemdiagnostiek en systeembehandelingen uit als onderdeel van de bredere behandeling en begeleiding. Verdere taken van de Systeemtherapeut: Het uitvoeren van intakegesprekken; Diagnostiek en systeembehandeling; Coachen van medewerkers; Opstellen en uitvoeren van behandelplannen en zorgdragen voor juiste dossiervorming; Interveniëren in crisissituaties; Participeren in het multidisciplinaire overleg; Input leveren aan kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Er wordt samengewerkt met andere partners in de zorg en in het sociale domein. Er zijn goede netwerkcontacten met collega’s vanuit de gemeente, jeugdzorg of vanuit de VG-sector.
matchpartner zorg
23-01-2020 12:04