Ambulant hulpverlener Pleegzorg 24 -36 uur, Den Haag - Jeugdformaat - Den Haag