Werkorganisator Tergooi Ziekenhuis - Koninklijke BAM Groep - Bunnik