Pedagogisch Medewerker - Stichting Kind aan Huis - Ellecom