Procesregisseur

Vind jij het ook zo vreselijk dat er nog steeds in veel gezinnen huiselijk geweld plaats vindt en kindermishandeling? Zou je graag je steentje bij willen dragen om de slachtoffers te helpen? Dan is dit wellicht een goede vacature voor jou! Voor een Jeugdzorgorganisatie in de regio Rotterdam zoeken wij een ervaren Procesregisseur die aan de slag gaat met de meldingen die binnen gekomen zijn m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. De volgende werkzaamheden behoren tot deze functie: Je voert gesprekken met de direct betrokkenen, dit zijn zowel volwassenen als kinderen, je overlegt intern multidisciplinair over het plan van aanpak, je regelt waar nodig hulpverlening en voert overdrachtsgesprekken; Je geeft advies en ondersteuning aan burgers en collega's uit het veld (professionals) en je neemt meldingen aan; Je verzamelt nauwkeurig informatie en maakt een taxatie van de veiligheid; Je stelt veiligheidsvoorwaarden op met direct betrokkenen of je stelt een onderzoek in; Je trekt je conclusies uit je onderzoek en de gedane interventies en koppelt jouw bevindingen en aanbevelingen terug aan de direct betrokkenen; Indien nodig draag je de casus over aan een andere organisatie, bijv. een wijkteam en bewaak je de voortgang en het vervolgtraject door de casus te monitoren; Je voert ook preventief activiteiten uit, bijvoorbeeld door middel van het geven van voorlichtingen.
matchpartner zorg
20-01-2020 14:10