GZ-psycholoog Penitentiaire Zorg

Wij zijn zoek naar een GZ-psycholoog Penitentiaire Zorg om de afdeling forensische psychiatrie te versterken. Deze gaat zich bezighouden met de behandeling van (jong)volwassenen in detentie. Verder zijn de taken: Uitvoeren van de behandeltrajecten van patiënten; Participeren in kliniekbrede patiëntenbesprekingen; Op het niveau van de inhoud coördineren van de zorg en hier mede inhoud aan geven middels individuele-, groeps- en systeeminterventies; Leidinggeven aan de forensisch medewerkers van de afdeling en op afdelingsniveau uitvoering geven aan de activiteiten en werkprocessen op het gebied van personeel en bedrijfsvoering; Zorg dragen voor de juiste uitvoering van de therapie op afdelingsniveau; Het, vanuit het eigen werkgebied, adviseren van de Manager Behandeling & Bedrijfsvoering over de operationele beleidsontwikkeling; Contacten onderhouden met relevante externe relaties; Werkbegeleiding en supervisie geven (optioneel); Participeren in de vakgroep
matchpartner zorg
06-01-2020 08:55