GZ-Psycholoog Langdurige Zorg

Voor een opdrachtgever in de regio Haarlem zijn wij op zoek naar een GZ-Psycholoog Langdurige Zorg,die belangstelling heeft om zich verder te verdiepen in de langdurige zorg aan mensen met multiple sclerose (MS). De professional die wij zoeken kan zich deels gaan bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. Binnen deze functie is de GZ-Psycholoog verantwoordelijk voor de behandeling van psychische problematieken bij de cliëntenmet MS. Voor deze vacature zoeken we een GZ-psycholoog, die onder andere verantwoordelijk is voor: Het spreken, diagnosticeren en indiceren van cliënten; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van (multidisciplinaire) behandelingen, in goed overleg met verwijzers en opdrachtgevers; Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; Actieve deelname aan collegiale overleggen; Samenwerking met ketenpartners.
matchpartner zorg
06-01-2020 08:52