Orthopedagoog die in de ouderenzorg wil werken

Een orthopedagoog in de ouderenzorg? Nog nooit van gehoord! Toch zijn er veel raakvlakken tussen de ouderenzorg, de dementiezorg specifiek, enerzijds en de zorg voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking anderzijds. Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog met affiniteit en bij voorkeur ruime ervaring met de doelgroep ouderen met dementie. Als orthopedagoog ben je actief in de volledige keten van de ouderenzorg.  De orthopedagoog is verantwoordelijk voor: Psychologisch onderzoek bij ouderen en verslaglegging daaromtrent; Het helpen vormgeven aan het behandelbeleid en zorgprogramma's; Incidenteel ondersteuning van medewerkers door werkbegeleiding en/of supervisie.
matchpartner zorg
03-01-2020 13:33