Forensisch Geneeskundige (PT)

Voor een organisatie voor publieke gezondheidszorg in de regio Zuid-Holland zoeken wij een Forensisch Geneeskundige, die het leuk vindt om een aantal diensten per maand te draaien ten behoeve van de doelgroep van justitiabelen. Het betreft forensisch werk in de volle omvang, dus arrestantenzorg, bloedafname, artikel 3 GGZ, euthanasie, zedendelicten, lijkschouwing.  Deze diensten zullen plaatsvinden buiten kantoortijden, en zijn dus ideaal voor gespecialiseerde artsen die naast hun reguliere baan hun kennis en ervaring op een andere manier willen inzetten of verbreden.   Als Forensisch Geneeskundige: Bent u medisch eindverantwordelijke in het proces; Heeft u een adviserende rol richting begeleiders en verzorgers als het gaat om sociaal-medische vraagstukken. U dient woonachtig te zijn in de regio Leiden, Voorhout, Den Haag, Voorschoten, Oegstgeest of Zoetermeer.
matchpartner zorg
30-12-2019 16:03