Psychiater Verslavingszorg

Combineren neurologie met psychiatrie, met als doel de kwaliteit van leven van patiënten in de verslavingszorg optimaliseren. Het voorkomen van (blijvend) verlies van autonomie op het gebied van emoties, denken en handelen. In deze functie krijgt u de vrijheid om nieuwe, vaak complexe behandelvormen, concepten en protocollen te ontwikkelen, toe te passen en daarover te publiceren. U behandelt niet alleen patiënten met een variëteit aan ziektebeelden, u levert ook actief een bijdrage aan het zorg- en medicatiebeleid van onze instelling. U maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin u samenwerkt met GZ-Psychologen, Artsen, Verpleegkundigen en Agogisch Medewerkers. U bent eindverantwoordelijke voor de behandeling. Naast de psychische en lichamelijke gesteldheid van onze patiënten, valt ook de ontwikkeling van onze medewerkers en onze instelling onder uw verantwoordelijkheid. Naast intensief contact met patiënten en collega's heeft u ook te maken met direct betrokkenen en derde partijen, zoals forensische diensten.
matchpartner zorg
27-12-2019 12:04