Vertrouwensarts Jeugdzorg

Wij zijn op zoek naar een arts met gedegen klinische ervaring in verband met een vacature als vertrouwensarts. De Vertrouwensarts: Is het eerste medische aanspreekpunt bij vermoedens van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling; Beoordeelt en interpreteert medische dossiers met betrekking tot mishandeling; Voert gesprekken met verzorgers, ouders en kinderen op het gebied van diagnostiek, interventie en confrontatie; Onderhoudt contacten met diverse medische instellingen in de regio; Fungeert als medische vraagbaak voor maatschappelijk werkers binnen de jeugdzorg.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:16