SPV Detentiezorg

Voor een GGZ instelling gespecialiseerd in forensisch-psychiatrische zorg zijn wij op zoek naar een SPV Detentiezorg, die zich gaat bezighouden met stelselmatige daders. Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met overwicht en overtuigingskracht, die in staat is voor de cliënt het verschil te maken. De SPV heeft bij voorkeur ervaring met veelplegers, zorgmijders, verwarde personen, lvb-problematiek en verslavingszorg. Bij voorkeur bent u vaardig in het opbouwen van een (kortdurige  of langdurige) relatie met mensen met complexe psychiatrische problematiek. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkt binnen een team van psychiater, BIG-geregistreerde psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundig specialisten. De SPV Detentiezorg is verantwoordelijk voor: Verpleegkundige zorg, begeleiding, training en/of therapie ; Behandeling en begeleiding van cliënten binnen het multidisciplinaire team; Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken;   Contacten onderhouden met verschillende relevante partijen in de wijk; Eventueel crisismanagement in noodsituaties van cliënten.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:22