Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Voor een zorginstelling in Tilburg zijn wij op zoek naar een ervaren Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, of gelijkwaardig (bijvoorbeeld Verpleegkundig Specialist of B-verpleegkundige). Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met overwicht en overtuigingskracht, die in staat is voor de cliënt het verschil te maken. Kernwoorden: daklozen, zorgmijders, opvang verwarde personen, lvb-problematiek en verslavingszorg. Deze professional heeft jarenlange ervaring in de curatieve GGZ en is zeer vaardig in het opbouwen van een relatie met mensen met complexe psychiatrische problematiek. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) werkt tijdens kantooruren en heeft een vooral signalerende functie, maar biedt ook begeleiding en is een verbinder. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is verantwoordelijk voor: Een gedegen intake in het kader van de begeleiding van burgers die kampen met dakloosheid; Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken; Coachen en voorlichten van medewerkers met een niet-curatieve achtergrond; Contacten onderhouden met verschillende relevante partijen in de sociale kaart; Analyse van de hulpvraag en eerste activering en inzet van relevante hulpverleningsinstanties; Het schrijven van rapportages; Eventueel crisismanagement in noodsituaties van cliënten.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:12