Psycholoog specialisatie Huiselijk Geweld

Wij zijn op zoek naar een psycholoog die veel ervaring heeft met mensen met ongezonde afhankelijkheidsrelaties. De primaire taak is inhoudelijk adviseren.  Onze opdrachtgever is een organisatie die zich bezighoudt met systeemgerichte begeleiding. De cliënten zijn slachtoffer van huiselijk geweld, overwegend vrouwen. Maatschappelijk werkers helpen deze groep om een nieuw begin te maken en negatieve patronen te doorbreken. De psycholoog gaat deze professionals gedragsdeskundig coachen in de omgang met complex gedrag. Tevens is er een rol naar cliënten met zwaardere problematiek toe, door het doen van interventies, advisering, begeleiding. Verdere taken zijn: Het inschatten van de ernst van gemelde zorgen en het vaststellen van prioriteit. Het stellen van diagnoses, superviseren; Deelname aan de vakgroep gedragsdeskundigen en bijdragen aan het verder ontwikkelen van methodieken; Het toetsen van de kwaliteit van begeleidingsplannen van cliënten
matchpartner zorg
23-12-2019 14:50