Psycholoog Detentiezorg

Wij zijn zoek naar een Psycholoog Detentiezorg. Deze gaat zich bezighouden met de diagnose en behandeling van (jong)volwassenen. De werkzaamheden kunnen zowel parttime als fulltime uitgevoerd worden, eventueel ook op ZZP-basis. Binnen de GGZ-afdeling van de penitentiaire inrichting zijn er zowel mogelijkheden in het diagnostische centrum, waar voor andere gevangenissen onderzoek wordt gedaan in verband met stelselmatige problematiek, als in een meer langdurige setting. Daar is de psycholoog verantwoordelijk voor de behandeling een groep patienten in een multidisciplinair team.  De professional die wij zoeken weet een goede samenwerking te vinden met een doelgroep met gemeenschappelijke kenmerken, maar ook veel diversiteit. Het vinden van de juiste toon en een niet-oordelende houding zijn voorwaarde voor een baan die iedere dag nieuwe uitdagingen en nieuwe inzichten biedt. De taken van de psycholoog zijn onder andere: Uitvoeren van de behandeltrajecten van patiënten; Participeren in kliniekbrede patiëntenbesprekingen; Op het niveau van de inhoud coördineren van de zorg en hier mede inhoud aan geven middels individuele of eventueel groepsinterventies; Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling en op afdelingsniveau; Zorgdragen voor de juiste uitvoering van de therapie op afdelingsniveau; Het, vanuit het eigen werkgebied, adviseren van de manager behandeling over de operationele beleidsontwikkeling; Contacten onderhouden met relevante externe relaties; Werkbegeleiding en supervisie geven (optioneel); Participeren in de vakgroep
matchpartner zorg
23-12-2019 14:55