Psycholoog Complexe Casuistiek

Voor een gesloten jeugdzorginstelling die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg en dienstverlening voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek, zijn wij op zoek naar een BIG-geregistreerde Psycholoog Complexe Casuistiek. De functie is uiterst interessant voor een GZ-psycholoog die zich wil toeleggen op ingewikkelde diagnostiek en die belangstelling heeft in het opzetten van een GZ-opleidingsplek. De trajecten zijn kortdurend, intensief en hooggespecialiseerd. De taken van de GZ-psycholoog zijn: Het diagnosticeren en indiceren van cliënten, deels behandelen; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen, in goed overleg met familie en jeugdzorg medewerkers; Verantwoordelijk voor het opzetten van een opleidingplek voor GZ-ers; Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; Actieve deelname aan collegiale overleggen; Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden en begeleiders; Contacten onderhouden met ketenpartners en collega instellingen; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:39