Psychiater High & Intensive Care

Wij zijn op zoek naar een psychiater met bij voorkeur ervaring binnen een FACT-team, die wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van ambulante en spoedeisende zorg (High & Intensive Care en Intensive Home Treatment). Hulp verlenen in de eigen vertrouwde omgeving is volop in ontwikkeling. De psychiater werkt multidisciplinair samen met een verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan praktische oplossingen. Een behandeling gericht op zelfstandig blijven functioneren, door korte lijnen, een nuchtere aanpak en persoonlijke aandacht.  Onze opdrachtgever is een instelling in de regio Rotterdam, die beschikt over een acute dienst, een afdeling gedragsproblematiek, een polikliniek , een multifunctioneel centrum, alsmede een afdeling voor gezinnen met een meer systeemgerichte aanpak. De psychiaters binnen de organisatie vormen een actieve en pro-actieve vakgroep en zijn actief in het clustermanagement. Graag komen zij in contact met een enthousiaste nieuwe collega. Naar gelang de werkervaring en het interessegebied van deze psychiater wordt gekeken op welke deelgebieden hij of zij wil het beste kan worden ingezet. Werkzaamheden in de acute dienst zijn wel altijd een vast onderdeel. De Psychiater High & Intensive Care: Begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders met psychiatrische problematiek; Levert een bijdrage in de cliëntenzorg, aan het behandelbeleid en zorginnovatie;  Dient als vraagbaak voor- en biedt ondersteuning aan collega's.
matchpartner zorg
23-12-2019 14:19