Orthopedagoog-Generalist Gezonde Leefstijl

Voor een kleine organisatie die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een orthopedagoog-generalist, die de nieuwste inzichten op het gebied van gezond leven gaat toepassen. De zorginstelling heeft een expertise op het gebied van epilepsie. Verder zijn de doelgroepen divers: van EMB tot LVB en alle leeftijden. De taken van de orthopedagoog-generalist zijn: Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden en trajectcoördinatoren; Contacten onderhouden met de BOPZ en AVG arts en deskundigen van ketenpartners en collega instellingen; Verantwoordelijk voor diagnostiek en onderzoek; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers. De Gedragsdeskundige zal zich primair bezighouden met mensen met een matig verstandelijke handicap (MVG). Een diverse doelgroep met uiteenlopende hulpvragen.
matchpartner zorg
23-12-2019 14:47