Opleider Ouderengeneeskunde / SO

Wij zijn op zoek naar een Opleider Ouderengeneeskunde / SO, die een nieuw opleidingsonderdeel gaat opzetten binnen een ouderenzorgorganisatie. De organisatie waarvoor wij werven zit in Zuid-Holland. Het is een organisatie met een aantal locaties kleinschalig wonen, die bezig is de behandeldienst opnieuw vorm te geven. De behandeldienst in de nieuwe opzet bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, (para)medici, psychologen en verpleegkundigen.  De behandeldienst heeft zich ten doel gesteld binnenkort een opleidingsbevoegdheid voor specialist ouderengeneeskunde te verwerven. In dit kader is de organisatie op zoek naar een ambitieuze specialist ouderengeneeskunde met opleidingsbevoegdheid, die in staat is samen met het hoofd van de behandeldienst de opleiding verder vorm te geven. De Opleider Ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor: Het intern de organisatie klaarmaken voor de opleidingserkenning ouderengeneeskunde; Het realiseren van de opleidingserkenning ouderengeneeskunde; Het opleiden van geneeskundigen; Het vormgeven van het programma; Samen met de leidinggevende verder ontwikkelen van het inhoudelijk vakgebied; Contacten met andere opleiders; Het participeren in bij- en nascholingsprogramma's.
matchpartner zorg
23-12-2019 14:23