(Huis)arts Verstandelijk Gehandicapten

Wij zijn op zoek naar een (huis)arts met ervaring of affiniteit met gehandicaptenzorg. De doelgroepen zijn divers: Kind & Jeugd,  Licht verstandelijke beperking, Matig verstandelijke beperking, Ernstig meervoudige beperking en   Ouderen.  De arts die wij zoeken is liefst een BIG-geregistreerde Arts Verstandelijk Gehandicapten, maar een huisarts of basisarts met gerichte ervaring worden ook uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Het aantal werkzame uren is bespreekbaar. Uw taken als arts zijn: Samen met de cliënt en de omgeving het verhelderen van de zorgvraag en daarop volgend een behandeling inzetten gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfbeschikking; Het deelnemen aan het multidisciplinaire behandelteam van paramedici en gedragskundigen en samenwerking met de andere professionals (verpleegkundig specialist en de huisarts);   Het adviseren en coachen van medewerkers betreffende medische vraagstukken;  Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de vakgroep artsen;  Het deel nemen aan intervisiebijeenkomsten;  Het kwalitatief waarborgen van de specifieke medische dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Kenmerkend voor deze organisatie is de integrale aanpak waarbij alle facetten van het leven van cliënten worden meegenomen in de begeleiding en behandeling. Dit betekent voor u als professional dat u niet alleen uw taken als arts uitvoert, maar samenwerking zoekt met de cliënt en zijn omgeving om ervoor te zorgen dat de juiste zorg wordt geboden. Hierbij is multidisciplinaire samenwerking van belang.
matchpartner zorg
23-12-2019 14:02