GZ-psycholoog Ouderenzorg / Verstandelijk Gehandicapten

Voor een middelgrote instelling die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog met, bij voorkeur, een aantekening Diagnostiek.  De GZ-psycholoog gaat zich met name toeleggen op de (intensieve) zorg aan oudere, en ouder wordende, cliënten met een verstandelijke beperking. De GZ-psycholoog heeft verder als taken: Het dragen van verantwoordelijkheid voor complexe zorgtrajecten; Interventie: advisering, begeleiding en behandeling; Het 'gevraagd en ongevraagd' leidinggevenden adviseren over de kwaliteit van zorg, verder ontwikkelen methodieken; Het toetsen van de kwaliteit van begeleidingsplannen van cliënten; Het vertegenwoordigen en representeren van de organisatie en functie naar buiten; Contacten onderhouden met deskundigen van ketenpartners en collega instellingen; De verantwoordelijkheid voor diagnostiek en onderzoek; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van collega's.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:15