GZ-psycholoog Jeugdzorg

Voor een organisatie in de Flevopolder zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog Jeugdzorg. Deze gaat gaat zich naast de zorg aan cliënten met complex gedrag, toeleggen op de begeleiding van andere professionals, door het doen van interventies, advisering en begeleiding. Verdere taken zijn het inschatten van de ernst van gemelde zorgen en het vaststellen van prioriteit. Tevens biedt u consultatie aan medewerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medewerkers centrum jeugd en gezin bij vragen over psychosociale klachten en doorverwijzingen.  De taken van de GZ-psycholoog: Gedragskundige begeleiding van professionals; Het toekennen van trajecten en verlengingen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg; Het geven van intervisie aan jeugdconsulenten, het begeleiden van casuïstiekbesprekingen; Signaleren van ontwikkelingen in het jeugdhulpveld, het mede helpen vormgeven van beleid; Coördineren van de integrale hulp en het organiseren van multidisciplinair overleg; Adviseren kinderrechter in het kader van onderzoek.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:15